OPPSLAGSTAVLE

HER FINNER DU:


Eksterne historiske og kulturelle bekjentgjørelser/invitasjoner samt historielagets: Møter, turer, kurs og salgsartikler med mer!

Er det noe du lurer på eller ønsker å kjøpe, ta kontakt - HER

OPPDATERING OM DE: Arkeologiske utgravninger på Hafslund ved KHM, Kulturhistorisk museum i Oslo. Prosjektet: Rv22 Hafslund - Dondern


Av. Utgravningsleder, Jakob Kile-Vesik. v/KHM, Kulturhistorisk museum, Arkeologisk seksjon, i Oslo.


06.06.2024:

Då närmar sig undersökningen på Hafslund i Sarpsborg sitt slut. Detta är sjätte och sista veckan vi är inne i nu. Det blev ett fint och givande fält men inget direkt överraskande skedde efter den inledande avbaningen. Totalt har vi undersökt ca 350 strukturer och ca 70 fynd har samlats in. Gällande fynden så rör det sig främst om keramik och flinta av olika slag men flera poster bränt ben har också påvisats och likaså framkom det en hel del lera med avtryck i sig. Detta kan varit en del av lerkliningen för att isolera husets väggar då det främst framkom i förbindelse med väggstolparna förbundna med ett tre-skeppigt hus vi har på fältet.

Detta hus nämndes i vårt förra inlägg men en sak har förändrat sig sedan dess. Det visade sig att en kokgrop centralt i huset skärs av en takstolpe, och inte omvänt som det såg ut som i plan. Kokgropen är alltså äldre än huset. Kokgropen kan då kanske passas samman med de andra strukturerna av denna kategori som ligger ner mot myren och den dyrkning som här försiggått. Om vi då har matlagning och dyrkning upp mot övergången mellan yngre bronsålder/förromersk järnålder så kan det hända att huset ligger längre upp i järnåldern. Men detta får vidare dateringar ge oss närmare svar på.

Vidare har vi tvingats till att avskriva en hel del strukturer då det visa sig ligga ett bälte med naturligt skapade strukturer centralt över fältet och det var väldigt svårt att skilja dessa från reell arkeologi före vi snittade dem. Men merparten av det vi grävt har varit fina strukturer. Ca 15 kokgropar undersöktes men den absolut vanligaste typen av objekt var stolphål. Ca 45 stolphål utgör huset i norr men många andra befinner sig på fältets södra del. Här är det dock fortfarande inte helt uppenbart hur stolparna ska passas ihop till större kontexter. Det har blivit lite tydligare när vi fick bort de strukturerna som kunde avskrivas från kartan och den sista pusselbiten som får hjälpa oss på traven är dateringar. Vi kan då möjligen få en tydligare bild av vad som här är kopplat. Det är dock säkert att det här stått konstruktioner under tiden det begav sig och det kan röra sig om exempelvis två-skeppiga hus och staket. Vi ser flera möjliga rader med stolphål som ska analyseras vidare.

Nu väntar efterarbetsperioden som genom analyser ska ge oss fler svar på vad som dolde sig på en åker i utkanten av Sarpsborg. Vi väntar med spänning.

Se mer om dette her: https://www.facebook.com/Kulturhistoriskmuseumoslo

Historielaget på befaring til de arkeologiske utgravningene på Hafslund


Historielaget var i dag (04.06.24.) på befaring til de arkeologiske utgravningene på Hafslund. På fotoet under ser vi i forgrunnen spor etter et hus fra forhistorisk tid, med mulig datering til eldre jernalder, men det får dateringsprøver tatt fra stolpehull og lignende her fortelle oss mer sikkert når de måtte foreligge. I bakgrunnen ser vi medlemmer av historielaget følge ivrige med på hva som blir fortalt om funn og observasjoner gjort under undersøkelsene her med mer.

Foto: Tommy Charles Olsen - 04.06.2024


Arkeologiske utgravninger på Hafslund ved KHM, Kulturhistorisk museum i Oslo. Prosjektet: Rv22 Hafslund - Dondern


For tiden pågår det arkeologiske undersøkelser på Hafslund, Sarpsborg k, Østfold f. Det er mannskaper fra KHM, Kulturhistorisk museum i Oslo som har begynt utgravning av et aktivitets- og bosettningsområde i forbindelse med prosjektet Rv22 Hafslund-Dondern. Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold var i dag (14.05.24) på en liten befaring hit for å se hva som dukket opp fra de svunnende tusenår. Arbeidet her skal pågå i noen uker til, og vi vil følge med på hva som blir funnet og dokumentert i løpet av prosjektet, så følg med på vår FB-side og her.


Her kommer mer info om den arkeologiske utgravningen som for tiden foregår på Hafslund av: KHM, Kulturhistorisk museum i Oslo. Utgravningsleder, Jakob Kile-Vesik, kan fortelle følgende om utgravningen så langt:


Bara ett stenkast från Hafslund huvudgård i Sarpsborg ska Vegvesenet förbättra och bygga ut vägnätet, i och med detta så har vi i de sista två veckorna avbanat ett fält på ca 3200 m2. Vi har precis startat undersökningen av de påträffade strukturerna och det är redan uppenbart att vi här kommer få en mängd stolphål att analysera och försöka sätta samman till större anlägg.

Totalt ligger vi på 339 strukturer men en del av dessa kommer säkerligen avskrivas då det visat sig att en del natur har gömt sig bland vår kultur. Än så länge har vi grävt ut ca 40 strukturer på fältet och utöver en del rotsystem och stenfickor så rör det sig nästan uteslutande om stolphål. Vi ser dock att vi även kommer få en del kokgropar, dyrkningslag och nedgrävningar att undersöka de kommande veckorna.

Än så länge har vi inte kommit så långt med att sätta samman stolphålen till större kontexter som hus, staket och andra konstruktioner men längst uppe i nordöst på fältet ligger strukturerna så fint organiserade att det här snabbt blev uppenbart att vi har ett tre-skeppigt hus med en längd på ca 11 meter. Huset består av fyra stolppar med takbärande stolpar och runt dessa ligger ca 25 mindre stolphål som representerar väggen. En kokgrop skär också ett stolphål centralt i huset och detta visar till flera faser med aktivitet i området.

Utöver alla dessa bosättningsspår så ligger det också ett större bälte med dyrkningslag längs den norra kanten av fältet. Det rör sig om en yta på ca 700 m2 och detta lager ligger ner mot den myrmark som framkom precis i utkanten av vårt fält. Under detta lag så skymtar vi också stora mängder med ardspår som är knutna till samma odlingsprocess. Vidare analyser får visa mer angående vad som odlats, hur man gödslat och byggt upp detta lag.

Gällande fynd har det ännu bara framkommit en del keramikskärvor, flintfragment, lite bränt ben och lerklining. Fältet har av fylkeskommunen daterats från äldre bronsålder till övergången yngre bronsålder/förromersk järnålder.

Följ med på framtida inlägg för mer information om vad som framkommer vid vår undersökning. Se mer om dette på facebook: https://www.facebook.com/Kulturhistoriskmuseumoslo

 AKTUELT OG NYTT - FRA SKJEBERG HISTORIELAG!

 Vi har nå fått nytt MAGNUS 2023 og KALENDER FOR 2024.

 Disse er nå tilsalgs for kr. 100,- pr., stk. LØP OG KJØP!


 ÅRSTIDSSKRIFTET MAGNUS 2023 ER NÅ UTE FOR SALG OG KAN KJØPES PÅ FØLGENDE STEDER.

 

  • Best Skjeberg
  • Hårstua
  • Ullerøylaaven
  • Brandstorp Gårdsbutikk
  • Hagemaskiner AS, Hornæs
  • CF Maskiner, Løkkevikveien
  • KIWI Sandbakken

 

 Bladet kan også kjøpes i våre lokaler på Heia

 hver mandag og torsdag mellom kl. 18.00 og kl. 21.00

 

 Bladet kan også bestilles via en epost til oss:  k-inpe@online.no

 Bladet blir da sendt hjem til dere sammen med en faktura.

 PRIS KR. 100,00 PR. BLAD

 

 Vi har også kalender for 2024 til salgs.  Kalenderen koster kr. 100,-

 Den kan kjøpes i våre lokaler på Heia hver mandag og torsdag mellom kl. 18.00 og kl. 21.00

 Kalenderen kan også bestilles via en epost til oss:  k-inpe@online.no

 Kalenderen blir da sendt hjem til dere sammen med en faktura.

NY OG GAMMEL SKJEBERG HISTORIE TIL SALGS!


Disse kan kjøpes i våre lokaler på Heia hver mandag og torsdag i vår kontortid mellom kl. 18.00 og 21.00, men kan også bestilles via vår epost: k-inpe@online.no

Varene vil da bli sendt hjem til dere sammen med en faktura.

NYESTE MAGNUS 2023 - kr. 100,-

SKJEBERG BYGDEBOK DEL III -kr. 150,-

GAMLE SKJEBERG KALENDER 2024 - kr. 100,-