Lokalhistorisk samling på Heia

I den gamle kommunegården Heia ved Skjeberg stasjon holder Skjeberg Historielag hus.

Bøker: Historielaget har en del slekts- og lokalhistoriske bøker fra Østfold, samt annet materiale som folketellinger, matrikler, og arkeologiske- fagbøker, arkiv samt registreringer fra Skjeberg med mer.

Mikrofilm: Vi har også leseapparater tilgjengelig. Ett leseapparat gir mulighet for å ta papirkopi fra filmen.

Åpningstider: Representanter fra Skjeberg Historielag er tilstede mandager og torsdager fra kl. 1800 til kl. 2100 i perioden september til mai. Her kan slekts- og lokalhistorikere med mer få hjelp med sine spørsmål.