Arkeologi i Skjeberg

Tilbake til: Kulturminnevern

Linker til diverse ressurser om geologi og arkeologi i Skjeberg og omegn

 

Geologi

Østfolds Historie Bind 1 - Øst for Folden: Østfold-landskapet blir til.

 

Arkeologi

Arkeologi for alle.

Norske Oldsager.

Klassifikationssystem for stenartefakter.

_______________________________________

FORHISTORIEN I ØSTFOLD OG SKJEBERG

Østfolds Historie Bind 1 - Øst for Folden.

Skjeberg bygdebok. Del. 1. Skjebergs Forhistorie

Se innhold i informasjonsblad, utgitt av: Arkeologi- og Kulturminnekomiteen

_______________________________________

Diverse linker til flere arkeologiske ressurser fra Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold, se - HER

Her er link til Riksantikvarens: Kulturminnesøk hvor du kan få opplysninger om registrerte kulturminner i Norge, se -HER

 

Bergkunst

Østfolds jordbruksristninger : Idd, Berg og delvis Skjeberg.

Østfolds jordbruksristninger : Skjeberg : Tekstbind.

Østfolds jordbruksristninger : Skjeberg : Plansjebind.

Dekonstruksjon - rekonstruksjon : helleristninger og landskap i Østfold.

 

Gravfelt i Skjeberg

Gravplassen fra Store-Dal i Skjeberg.

Gravfeltet på Gunnarstorp i Sarpsborg, Østfold : et monument over dødsriter og kultutøvelse i yngre bronsealder og ...

 

Arkeologiske utgravninger/undersøkelser i Skjeberg og omegn

E6-prosjektet Østfold. Band 2 : Hus, gard og graver langs E6 i Sarpsborg kommune.

E6-prosjektet Østfold. Band 3 : Hus og gard langs E6 i Fredrikstad og Sarpsborg kommunar.

E6-prosjektet Østfold. Band 4 : Dokumentasjon og sikring av helleristingar.

 

Kulturlandskap fra ytre Østfold. Vi skimter til venstre Skjebergkilen og i midten Skjeberg middelalder kirke i Sarpsborg k, Østfold fylke.

Foto av: Heine Iversen.

Bakkehaugenskipet fra Bakke, Ingedal. Skjeberg kd, Sarpsborg k, Østfold fylke. Datering: Yngre bronsealder.

Kokegroper fra Knegtehuset, Moenjordet, Skjeberg kd, Sarpsborg k, Østfold fylke.

Foto av: Heine Iversen.