Styret og komiteer - 2023

STYRET I SKJEBERG HISTORIELAG

Styreleder: Kjell Ingvar Pettersen -  934 08 492

Nestleder: Heine Iversen - 980 38 117

Sekretær: May-Britt Næss - 971 17 629

Kasserer: Inger Meidell - 951 63 734

Styremedlem: Jan Erik Eriksen - 916 11 605 

Varamedlem: Øyvind Navestad - 934 53 498

Varamann: Trond Røhne - 975 52 680

______________________________________

Revisorer:

Unni Fredheim

Kari Holm Fredheim

______________________________________

Webansvarlig:

 

KOMITEER I SKJEBERG HISTORIELAG

 

KAFFEKOMITE

Tove Ødegaard

Harriet Bach

Wenche Berntsen

Sidsel Reiersen


VARAMEDLEMMER

Helena Arnesen

 

TURKOMITE

Leif Digre

 

SLEKTSGRANSKNINGSKOMITE

Jan Erik Eriksen

Egil Larsen

 

PUBLIKASJONSKOMITE

Jan Erik Eriksen

Trond Rhøne

Øivind Navestad

Hans Lars Stordal

 

HUSMANNSKOMITEEN

Tom Birkelund

Hans Lars Stordal

Øivind Navestad

Egil Larsen

Jan Erik Eriksen

Kjell I. Pettersen

Heine Iversen

May-Britt Næss

 

ARKEOLOGI- OG KULTURMINNEKOMITEEN 

Heine Iversen

 

VALGKOMITE

Jan Egil Johansen

May-Britt Næss

Liv Fredheim