Styret og komiteer - 2024

STYRET I SKJEBERG HISTORIELAG

Leder: Kjell Ingvar Pettersen -  934 08 492

Nestleder: Heine Iversen - 980 38 117

Sekretær: May-Britt Næss - 971 17 629

Kasserer: Inger Meidell - 951 63 734

Styremedlem: Jan Erik Eriksen - 916 11 605 

Varamedlem: Øyvind Navestad - 934 53 498

Varamedlem: Trond Røhne - 975 52 680

______________________________________

Revisorer:

Unni Fredheim

Kari Holm Fredheim

______________________________________

Webansvarlig:

 

KOMITEER I SKJEBERG HISTORIELAG

 

KAFFEKOMITE

Leder: Tove Ødegaard

Sidsel Reiersen

Tove Undrum Gjøystdal

Tone Borgli


VARAMEDLEMMER

Helena Arnesen

Gerd Foss

 

TURKOMITE

Styret

 

SLEKTSGRANSKNINGSKOMITE

Jan Erik Eriksen

Egil Larsen

 

PUBLIKASJONSKOMITE

Jan Erik Eriksen

Kjell Ingvar Pettersen

Trond Røhne (Kun anonnser)


ARKEOLOGI- OG KULTURMINNEKOMITEEN

Heine Iversen


HUSMANNSKOMITEEN

Tom Birkelund

Hans Lars Stordal

Øivind Navestad

Egil Larsen

Jan Erik Eriksen

Kjell Ingvar Pettersen

Heine Iversen

May-Britt Næss

 

VALGKOMITE

May-Britt Næss

Liv Fredheim