innhold i informasjonsblad

Fra årgang: 1/2002 - 19/2020

Utgitt av: Arkeologi- og Kulturminnekomiteen


Informasjonsbladene kan ennå skaffes ved henvendelse til; Arkeologi- og Kulturminnekomiteen

Kontakt oss: HER

Årgang - 1 / År. 2002 / Nr. 1

Årg. 1 / 2002 / Nr.1. Arkeologisk virksomhet i Skjeberg historielag. Side 1 og 2. Fornminner over og under bakken, - hvordan ser vi dem. Side 1 og 2. Nytt sykehjem på Edonløkka, Borgenhaugen blir tre millioner dyrere etter arkeologiske funn. Side 1 og 2.

Årgang - 2 / År. 2003 / Nr. 1 - 4

Årg. 2 / 2003 / Nr.1. Arkeologisk virksomhet i historielaget i 2003. Side 1. Bygdeborgen Trinborg (Slott) i Skjebergdalen. Side 1. Innberetning om undersøkelsesreise til Isesjøen, Skjeberg i Østfold i 1948. Side 1 og 2.

Årg. 2 / 2003 / Nr.2. Arkeologiske sonderinger i Skjebergs forhistorie, en liste over bronsefunna fra bronsealderen. Side 1. Hva skjer på arkeologi fronten i Skjeberg: En oversikt. Side 2.

Årg.2 / 2003 / Nr. 3. Fragment av en støpeform i kleber fra mellom Bodal i Skjeberg fra bronsealderen. Side 1. Foreløpig notat om funn og observasjoner fra de arkeologiske utgravningene på Edonløkka/Kambo jordet på Borgenhaugen. Side 2.

Årg. 2 / 2003 / Nr. 4. Kulturminneplan igangsatt i Sarpsborg kommune for registrering av nyere tids kulturminner. Side 1. Nytt funn fra yngre bronsealder? På Borgenhaugen i Skjeberg. Side 1. Bildehjørnet: Bøyleformet bronsespenne fra eldre bronsealder, funnet på Vik østre i 1994. Side 1. Siste nytt; resultater fra utgravningene på Edonløkka/Kambo jordet på Borgen i sommer. Side 2. En liste over funn fra førromersk jernalder i Skjeberg. Side 2.

 

 

Årgang - 3 / År. 2004 / Nr. 1 - 6

Årg. 3 / 2004 / Nr. 1. Bildehjørnet: Nøstvet- øks/hakke av bergart funnet på Borgenhaugen av Hans Krabberød. Side 1. Fra bronsealderens fruktbarhetskultus. Side 1 og 2.

Årg. 3 / 2004 / Nr. 2. Foreløpig rapport fra utgravningene på Edonløkka/Kambo jordet, Borgenhaugen i Skjeberg. Side 1. Oldsak fra yngre bronsealder funnet på Komperød i Skjeberg i 1984. Side 2. Registrering av nyere tiders kulturminner i Skjeberg. Side 2.

Årg. 3 / 2004 / Nr. 3. Bronsealderfunnet fra Jale i Skjeberg funnet i 1914. Side 1. Arkeologiske temaer. Side 1. TEMA: Bygdeborg. Side 2.

Årg. 3 / 2004 / Nr. 4. Bronsealderøksen fra Blikket ved Skjulstad i Skjeberg. Side 1. Oversikt over arkeologiske undersøkelser i Skjeberg 2003 sesongen en liste. Side 1. Boplass lokalitet 32: Bustgård i Skjeberg. Side 2.

Årg. 3 / 2004 / Nr. 5. TEMA: Yngre steinalders Traktbegerkultur, en oversikt. Del 1. Side 1 og 2.

Årg. 3 / 2004 / Nr. 6. TEMA: Traktbegerkulturen i Skjeberg, en funnoversikt. Del 2. Side 1 og 2.

 

Årgang - 4 / År. 2005 / Nr. 1 - 6

Årg. 4 / 2005 / Nr. 1. Fragment av et fullgrepsverd fra eldre bronsealder. Side 1. TEMA: Dolker av flint, typer og datering. Side 2.

Årg. 4 / 2005 / Nr. 2. Tillegg til tema: Traktbegerkulturen i Skjeberg. Side 1. Norges største runde steinsetning med de høyeste steinene, ligger i Skjeberg. Side 2.

Årg. 4 / 2005 / Nr. 3. Nye opplysninger vedrørende når vi kan forvente den arkeologiske rapporten fra Edonløkka/Kambo jordet på Borgenhaugen i Skjeberg. Side 1. Arkeologiske begrep: Hva er ett kulturminne? Side 1. Hårnål av bronse funnet i en røys på Bugten av Hornes østre i Skjeberg. Side 1. En pilspiss av flint, funnet på, Hauge søndre i Skjeberg. Side 2.

Årg. 4 / 2005 / Nr. 4. TEMA: Middelalder funn fra Skjeberg. Side 1 og 2. Middelalder kronologi. Side 1.

Årg. 4 / 2005 / Nr. 5. Bronselurer fra bronsealderen og dens utvikkling. Side 1. Kort om runer. Side 1. En liste oversikt over alle løse og faste kulturminner i Skjeberg, Sarpsborg kommune, Østfold fylke. Side 2. Del 1. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2

Årg. 4 / 2005 / Nr. 6. Den arkeologiske feltsesongen i Skjeberg i 2005. Et notat. Side 1. Julehilsen. Side 1. Kulturkræsj med en rytter til hest på E6. Side 2.

 

Årgang - 5 / År. 2006 / Nr. 1 - 6

Årg. 5 / 2006 / Nr. 1. Litt om: Vår siste istid. Side 1. Forskjellige typer kjerner av flint brukt til produksjon av diverse redskaper i steinalderen. Side 1. Del 2. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 5 / 2006 / Nr. 2. Datering av helleristninger ved hjelp av gjenstander. Side 1. Del 3. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 5 / 2006 / Nr. 3. Veier, tråkk, stier m.m., vet vi noe om dem? Side 1. Del 4. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 5 / 2006 / Nr. 4. Stratigrafi = Jordlagsbeskrivelse. Side 1. Del 5. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 5 / 2006 / Nr. 5. Forskjellige ristningsfigurer fra lokaliteter i Bohuslän, Sverige. Side 1. Del 6. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2. Nytt fra utgravningene på Edonløkka/Kambo i 2003. Side 2.

Årg. 5 / 2006 / Nr. 6. To (gran?)trær fra Solberg nedre II i Skjeberg. Side 1. Del 7. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

 

Årgang - 6 / År. 2007 / Nr. 1 - 6

Årg. 6 / 2007 / Nr. 1. Norges eneste steinheller/dekksteiner med armristninger på; er begge funnet i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 1. Del 8. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 6 / 2007 / Nr. 2. De sagnomsuste ringbolter. Side 1. Del 9. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 6 / 2007 / Nr. 3. Karbondatering – Hva er det? Side 1. Produksjon av steinalder-keramikk. Side 1. Del 10. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 6 / 2007 / Nr. 4. Boring av skafthull i økser fra yngre steinalder og bronsealder. Side 1. Del 11. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 6 / 2007 / Nr. 5. Noen nye forhistoriske funn fra Skjeberg. Side 1. Del 12. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 6 / 2007 / Nr. 6. Gammelt nytt fra arkivet. Side 1. Endelig her; rapporten fra Edonløkka/Kambo-jordet. Side 1. Del 13. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

 

Årgang - 7 / År. 2008/ Nr. 1 - 6

Årg. 7 / 2008 / Nr. 1. Sammendrag av resultater fra de arkeologiske utgravningene på Edonløkka/Kambo-jordre i 2003. Side 1. Del 14. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 7 / 2008 / Nr. 2. En dobbeltegget stridsøks av bergart fra Skjeberg. Side 1. Et tidsskjema over yngre steinalders periode inndeling. Side 1. Del 15. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 7 / 2008 / Nr. 3. Nye funn av helleristninger i Skjeberg. Side 1. Del 16. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 7 / 2008 / Nr. 4. Tykknakket flintøks av Valby typen fra Moen av Hornes østre i Skjeberg. Side 1. Generelt om: Flintøkser av Valby typen. Side 1. Sitat av: Statsstipendiat/Arkeolog/Dr. Philos, Erling Johansen. Side 1. Del 17. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 7 / 2008 / Nr. 5. Gravfunn fra førromersk jernalder på Halvorserød i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 1. Del 18. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 7 / 2008 / Nr. 6. Hvordan hoved Raet ble dannet for ca. 13000 år siden. Side 1. Del 19. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

 

Årgang - 8 / År. 2009/ Nr. 1 - 6

Årg. 8 / 2009 / Nr. 1. Nordmenn sloss i den Romerske hær. Side 1. Del 20. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 8 / 2009 / Nr. 2. TEMA: Sjeldent myntfunn på Klavestadhaugen; påviser mulig relasjon mellom Skjeberg og Romerriket i eldre jernalder. Side 1 og 2.

Årg. 8 / 2009 / Nr. 3. Medarbeidere trengs til kulturminneregistrering i Skjeberg. Side 1. Del 21. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 8 / 2009 / Nr. 4. Skjeberg jente fant 3500-4000 år gammel flintsigd. Side 1. Del 22. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 8 / 2009 / Nr. 5. Nye funn av gravrøyser på Sætre og Bergødegården i Skjeberg. Side 1. Del 23. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 8 / 2009 / Nr. 6. TEMA: Det eldste vognhjul funnet i Norge, er fra Skjeberg. Side 1 og 2.

 

Årgang - 9 / År. 2010/ Nr. 1 - 6

Årg. 9 / 2010 / Nr. 1. TEMA: Megalittgraver i Norges yngre steinalder. – Dyssen på Skjeltorp i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 1 og 2.

Årg. 9 / 2010 / Nr. 2. Et mulig funn av en korsformet kølle fra eldre eller yngre steinalder fra Myggedalen i Skjeberg. Side 1. Del 24. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 9 / 2010 / Nr. 3. Treguden fra Skjeberg, funnet i 1979 på Grimstad i Skjeberg. Side 1. Del 25. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 9 / 2010 / Nr. 4. 2 tynnakkete flintøkser fra yngre steinalder, funnet på Hafslund i juli 1952. Side 1. Del 26. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 9 / 2010 / Nr. 5. Gravfelt fra yngre bronsealder og eldre jernalder på Gunnarstorp i Skjeberg. Side 1. Del 27. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 9 / 2010 / Nr. 6. TEMA: En ny måte og nærme seg helleristningenes gåte på. Side 1 og 2.

 

Årgang - 10 / År. 2011/ Nr. 1 - 6

Årg. 10 / 2011 / Nr. 1. Gravfeltet på Store-Dal i Skjeberg, dateres fra yngre førromersk jernalder til vikingtid. Side 1. Del 28. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 10 / 2011 / Nr. 2. Trinnøksen er den eldste typen av slipte bergartsøkser i sør-øst Norsk steinalder. Side 1. Del 29. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 10 / 2011 / Nr. 3. Høgnipen boplassene, er noen av de eldste i Østfold. Side 1. Del 30. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 10 / 2011 / Nr. 4. Funn av bord fra småbåt i Tvetervannet. Side 1. Del 31. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 10 / 2011 / Nr. 5. Bronsealderens helleristninger i Skjeberg, er de uttrykk for religion og/eller økonomisk makt? Side 1. Del 32. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 10 / 2011 / Nr. 6. TEMA: Forhistoriske langhus fra Norge og Sør- Skandinavia: Hva vet vi om dem? Side 1 og 2.

 

Årgang - 11 / År. 2012/ Nr. 1 - 6

Årg. 11 / 2012 / Nr. 1. Kokegroper/ildsteder fra yngre bronsealder og eldre jernalder funnet på Moen jordet, Borgenhaugen. Side 1. Del 33. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 11 / 2012 / Nr. 2. TEMA: Noen arkeologiske registreringer og funn fra E6 utbyggingen i Skjeberg, Sarpsborg k. Side 1 og 2.

Årg. 11 / 2012 / Nr. 3. Dondern/Borgen folkepark ble formet av isen for ca. 13000 år siden. Side 1. Del 34. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 11 / 2012 / Nr. 4. TEMA: Strandlinjedatering for deler av eldre- og yngre steinalder i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f. Side 1 og 2.

Årg. 11 / 2012 / Nr. 5. Et samlet offerfunn av 4 sigder i flint fra området ved Hafslund skole, Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold f. Del 35. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 11 / 2012 / Nr. 6. Diverse fotografier av oldsaker fra Skjeberg med tekst. Side 1 og 2. Jul og nyttårshilsen. Side 1.

 

Årgang - 12 / År. 2013/ Nr. 1 - 6

Årg. 12 / 2013 / Nr. 1. Lys på gammelt vis: Kole (Kola). Side 1. Del 36. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 12 / 2013 / Nr. 2. Tolkningen av et oldsaksmateriale. Side 1. Del 37. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 12 / 2013 / Nr. 3. Rund hammer eller gravtyngde til en gravestokk? Side 1 Del 38. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 12 / 2013 / Nr. 4. Her kommer noen nyere arkeologiske undersøkelser/registreringer fra Skjeberg… Side 1 Del 39. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 12 / 2013 / Nr. 5. Fortsettelse av nyere arkeologiske undersøkelser i Skjeberg… Side 1. Del 40. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 12 / 2013 / Nr. 6. Fortsettelse av oversikt over nyere arkeologiske undersøkelser i Skjeberg… Side 1. Del 41. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

 

 

Årgang - 13 / År. 2014/ Nr. 1 - 5

Årg. 13 / 2014 / Nr. 1. Pilspiss av flint fra Hausen på Borgenhaugen. Side 1. Har du gjort noen funn eller observert noe du tror kan være en oldsak eller et oldtidsfunn; ta da kontakt med oss i komiteen. Side 1. Del 42. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 13 / 2014 / Nr. 2. Et funn av forhistoriske vegetasjonsmerker i Skjeberg. Side 1. Del 43. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 13 / 2014 / Nr. 3. Oversikt over: Bakstehelle fragmenter av skifer funnet i Skjeberg. Side 1. Del 44. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 13 / 2014 / Nr. 4. Jernøksens typologi og datering samt terminologi. Side 1. Del 45. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 13 / 2014 / Nr. 5. En ca. 3000 år gammel bronse-nål med en rund hodeplate fra yngre bronsealder, funnet på Bakke i Ingedal, Skjeberg. Side 1. En bronse-øks (randlistøks) ca. 4000 år gammel fra senneolitikum/eldste bronsealder, funnet på Høili (Høyli) i Ingedal, Skjeberg. Side 2.

 

Årgang - 14 / År. 2015/ Nr. 1 - 6

Årg. 14 / 2015 / Nr. 1. Draktspenner eller såkalte fibulaer, fra bronsealder til middelalder. Side 1. Del 46. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 14 / 2015 / Nr. 2. Draktspennes utvikling i Norden under bronsealderen, her vist med svenske eksempler. Side 1. Del 47. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 14 / 2015 / Nr. 3. Martin Arnesen fra Fredrikshald (Halden), helleristforsk- ningens primus motor for utforskning av bergkunsten i Østfold. Side 1. Del 48. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 14 / 2015 / Nr. 4. Hvilket metall ble brukt til redskaps og våpen produksjon etter yngre steinalder. Hva forteller Mangekantøksene oss? Side 1. Del 49. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 14 / 2015 / Nr. 5. Info-Notat: Om bronseøksen funnet i Ingedal våren 2014. Side 1. Åkerrein og åkerhakk; hvorledes finne spor av jordbruk. Side 1. Det eldste spor av ildslagning fra slutten av steinalderen. Side 1. Del 50. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 14 / 2015 / Nr. 6. Gullberlokkene fra Store-Dal gravfeltet i Skjeberg. Side 1. Del 51. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

 

Årgang - 15 / År. 2016/ Nr. 1 - 6

Årg. 15 / 2016 / Nr. 1. 1. En skaftfurekølle funnet i 1970 årene på Stabbetorp i Skjeberg. Side 1. 2. Del 52. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2. 3. INFO.: Om rydding, merking og skilting av veier og stier til bygdeborgen Trinborg (Slott) i Buer skogen, Skjebergdalen. Side 2.

Årg. 15 / 2016 / Nr. 2. 1. TEMA: Skoen i draktbildet, del 1 (fortsettes). Side 1. 2. Del 53. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 15 / 2016 / Nr. 3 1. TEMA: Skoen i draktbildet, del 2 (fortsettes). Side 1 og 2.

Årg. 15 / 2016 / Nr. 4 1. TEMA: Skoen i draktbildet, del 3. Side 1. 2. Del 54. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 15 / 2016 / Nr. 5 1. Kaffen blir folkedrikk. Side 1. 2. Del 55. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årg. 15 / 2016 / Nr. 6 1. God jul, og historien om juletreets inntreden i Norge. Side 1. 2. Del 56. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2

 

Årgang - 16 / År. 2017/ Nr. 1 - 6

Årgang 16 / 2017 / Nr. 1. 1. Skiferspisser i Sør-Norge – en typologisk komparasjon. Side 1. 2. Del 57. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årgang 16 / 2017 / Nr. 2. 1. Litt om sengens historie. Side 1. 2. Del 58. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årgang 16 / 2017 / Nr. 3. 1. Landhevning og marin grense i Norden. Side 1. 2. Del 59. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årgang 16 / 2017 / Nr. 4. 1. Ett av funnområdene fra fylkeskonservatorens undersøkelser av Bodal stranda. Side 1. 2. Del 60. Fortsettelse av oversiktsliste over alle løse og faste forhistoriske kulturminner fra Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 2.

Årgang 16 / 2017 / Nr. 5. 1. En praktfull rundrøys i området Røstadåsen ved en gammel vei kalt Romstigen i Skjebergdalen, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 1 og 2.

Årgang 16 / 2017 / Nr. 6. 1. Nytt flott bergkunstfelt funnet på Flatberg Nedre i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 1. 2. Julehilsen til våre medlemmer og lesere. Side 2.

 

Årgang - 17 / År. 2018/ Nr. 1 - 5

Årg. 17 / År. 2018 / Nr. 1. C.10553. En stridsøks av bergart, en såkalt mangekantøks, fra tidlig yngre steinalder, funnet i Nipa mellom Skjeberg og Hafslundsøy. Side 1 og 2.

Årg. 17 / År. 2018 / Nr. 2. Noen runeinnskrifter fra Skjeberg. Side 1 og 2.

Årg. 17 / År. 2018 / Nr. 3. Helleristningsfelt: Hafslund IV, fra yngre bronsealder på Hafslund Hovedgård g/bnr.: 1047/3, av Hafslund i Skjeberg kd, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 1 og 2.

Årg. 17 / År. 2018 / Nr. 4. Odden / Løsfunn - bergartsøks: C.57925. Tykknakket, rett-egget øks av tett, lysgrå bergart av Malmers gruppe B. Løsfunn fra yngre steinalder fra Odden av Klavestad søndre (1041/3), Skjeberg kd, Sarpsborg k, Østfold f. Side 1 og 2.

Årg. 17 / År. 2018 / Nr. 5. Oppstart av reguleringsarbeid for Ingedal kirke i Sarpsborg kommune. Fylkeskonservatorens rapport 2014. Side 1 og 2. Julehilsen fra komiteen. side 2.

 

Årgang - 18 / År. 2019 / Nr. 1 - 5

Årg. 18 / År. 2019 / Nr. 1. TEMA: Er Gjellestadskipet ett nytt Vikingskip? Side 1 og 2.

Årg. 18 / År. 2019 / Nr. 2. Sammendrag av funn, observasjoner og dateringer fra utgravning av gravhaug på Værn (1026/2) i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 1 og 2.

Årg. 18 / År. 2019 / Nr. 3. Kart og beskrivelse av kulturminner i forbindelse med Isesjøstien. Vi ønsker alle, en riktig: GOD TUR! Side 1 og 2.

Årg. 18 / År. 2019 / Nr. 4. I dette nr., og i de kommende info skriv vil vi i en tid fremover presantere for dere; en del av det store og fantastiske bergkunstmaterialet med spesielle figurer og mer alminnelige felt som vi har i Skjeberg fra bronsealderen. Side 1 og 2.

Årg. 18 / År. 2019 / Nr. 5. Bergkunstfelt fra yngre bronsealder på Vollevadet (Løkke/Lundeberget) av Løkke østre (1097/3) i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 1 og 2. Julehilsen. Side 2.

 

Årgang - 19 / År. 2020/ Nr. 1 - 6

Årg. 19 / År. 2020 / Nr. 1. Gjellestadskipet: Er fra Vikingtiden og fagmiljøet anbefaler full utgravning. Side 1 og 2.

Årg. 19 / År. 2020 / Nr. 2. Funn av bergkunst på Riseberget 1048/1 - Borgen vestre, 1049/54 - Stølen, 1049/305 - Stølen nordre III, av Borgen vestre i Skjeberg kd, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 1 og 2.

Årg. 19 / År. 2020 / Nr. 3. Rapport med svar på dateringsprøver tatt på Gjellestadområdet i Berg, Halden k, Østfold fylke. Side 1 og 2.

Årg. 19 / År. 2020 / Nr. 4. Nytt bergkunstfelt funnet på Øyestad nordre g/bnr. 1107/1, i Ingedal, Skjeberg kd, Sarpsborg k, Østfold fylke. I Januar 2019. Feltet består av 2 grupper med helleristninger. Side 1 og 2.

Årg. 19 / År. 2020 / Nr. 5. Rapport fra Fylkeskonservatoren i Østfold: Arkeologisk registrering 2027/8211 Rv 111 Hafslund - Dondern, Sarpsborg kommune, v/Arkeolog, Jan Berge 2018 - 2019. Side 1 og 2.

Årg. 19 / År. 2020 / Nr. 6. Gravfunn fra eldre bronsealder i en røys nær Lilletoppen, Guslund nedre i Skjeberg kd, Sarpsborg k, Østfold fylke. Side 1 og 2.