KULTURMINNEVERN

Arkeologi- og Kulturminnekomiteen

Se også: Arkeologi i Skjeberg - HER


Se innhold i informasjonsblad, utgitt av: Arkeologi- og Kulturminnekomiteen - HER

Arkeologi- og Kulturminnekomiteen i Skjeberg Historielag driver et aktivt kulturminnevern

Skjeberg Historielag – Arkeologi- og Kulturminnekomiteen har følgende oppgaver:

Gjøre Skjebergs forhistorie kjent, så vel innenfor som utenfor Skjebergs grenser. Arbeide aktivt for å verne alle våre mange kulturminner så vel kjente som ukjente, samt bidra til at nye- funn og oppdagelser blir registrert, og kommer inn til rette kulturminnevern myndighet etter loven her. Samarbeider nært og aktivt med Fylkeskonservatoren i Østfold, samt Kulturhistorisk Museum, universitet i Oslo, Arkeologisk Seksjon. Og med andre; enkeltpersoner, foreninger og sammenslutninger som naturlig hører inn under vernet av våre kulturminner.

LOV OM KULTURMINNER - Kan leses: HER

 

LOV OM KULTURMINNER - VERNER SOM FØLGER:

Gjenstander fra før 1537.

Mynter fra før 1650.

Skipsvrak, båter eller gjenstander fra skip som er eldre enn 100 år.

 

Skjeberg Historielag – Arkeologi- og Kulturminnekomiteen i samarbeide med Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold* har og kan tilby følgende:

1. *Registreringsarkiv over alle til nå kjente løse og faste kulturminner i Skjeberg.

Her er link til Riksantikvarens: Kulturminnesøk hvor du kan få opplysninger om registrerte kulturminner i Norge.

2. Komiteen foretar turer og befaringer til kjente og mindre kjente kulturminner.

3. Komiteen følger med i kommunens reguleringsplaner og andre tiltak som kan komme i konflikt med våre fredede kulturminner, og andre verneverdige områder.

Til: Skjeberg Historielag – Arkeologi- og Kulturminnekomiteen kan alle henvende seg som lurer på noe om:

1. Arkeologiske- funn/registreringer og observasjoner i Skjeberg.

2. Er det gjort noen funn på min eiendom?

3. Hvor gammelt er dette?

4. Eller hva er dette?

5. Hvem svarer på hva i kulturminnevern forvaltningen i Østfold fylke, Se - HER

Eller har du/dere gjort noen spennende funn, eller observert noe du/dere lurer på om kan være av interesse for kulturminnevernet: TA KONTAKT! (Se under). Henvendelser vedr.: Faste og løse kulturminner med mer i Skjeberg kan rettes til følgende: Fylkeskonservatoren i Østfold - Klikk: HER

Eller til:

Arkeologi- og Kulturminnekomiteen v/Arkeologisk leder: Heine Iversen. Tlf.: 69 16 32 17

Her er et funnskjema til bruk ved arkeologiske funn: klikk- HER 

Eller send et brev til: Skjeberg Historielag – Arkeologi- og Kulturminnekomiteen, Stasjonsveien 52, 1746 Skjeberg, eller en e-post til: k-inpe@online.no

Del av sigd i flint, hvor vi ser glans; dette fordi kiselsyren i kornstråene som har blitt skjært med sigden har virket som polermiddel. Funnet på Hafslund i Skjeberg kd, Sarpsborg k, (Østfold), Viken fylke. Datering: Yngre steinalder (senneolitikum) eller bronsealder. Ca. 2400 - 500 f. Kr.

Del av sigd i flint, hvor vi ser glans; dette fordi kiselsyren i kornstråene som har blitt skjært med sigden har virket som polermiddel. Funnet på Hafslund i Skjeberg kd, Sarpsborg k, Østfold fylke. Datering: Yngre steinalder (senneolitikum) eller bronsealder. Ca. 2400 - 500 f. Kr.

Foto av: Heine Iversen.

Utgravning av steinblandet haug på Værn ved Rokkeveien i Skjeberg, Sarpsborg k, (Østfold), Viken fylke. Av arkeologer fra Kulturhistorisk museum i Oslo.

Utgravning av steinblandet haug på Værn ved Rokkeveien i Skjeberg, Sarpsborg k, Østfold fylke. Av arkeologer fra Kulturhistorisk museum i Oslo.

Foto av: Heine Iversen.

En bøyleformet bronsespenne fra eldre bronsealder periode III. (ca. 1300 - 1100 f. Kr.) fra Vik østre i Skjeberg kd, Sarpsborg k, (Østfold), Viken fylke.

En bøyleformet bronsespenne fra eldre bronsealder periode III. (ca. 1300 - 1100 f. Kr.) fra Vik østre i Skjeberg kd, Sarpsborg k, Østfold fylke.

Foto av: Heine Iversen.