FOLKETELLINGER

Alle folketellinger er nå trykket opp og til salgs

Folketellingene 1801, 1865, 1875 og 1900 er dataregistrert og foreligger nå som bøker. Mikrofilm av de forskjellige tellingsskjemaene er benyttet som hovedkilde. I tillegg er Sandbekk fattiggård med i 1900-tellingen. Denne finnes ikke på mikrofilm. Som grunnlag i registreringen av 1801-tellingen har vi også hatt en kopi av kladdelistene som ble brukt ved tellingen. Disse er mer innholdsrike enn den filmede originale listen.

Med en identisk gjengitt hovedliste som grunnlag er det skrevet ut fire lister, sortert alfabetisk på fornavn, etternavn, fødested og til slutt en liste over gårdsnavn i alfabetisk rekkefølge. Bøkene vil være av stor interesse for slektsforskere, lokalhistorikere og andre. De foreligger i formatet A4. Prisen er kr 150,- for 1801-tellingen og kr 200,- for de andre. Postens porto vil komme i tillegg.

Publikasjonene under kan bestilles pr. Epost: k-inpe@online.no, eller ved brev til:

Skjeberg Historielag, Stasjonsveien 52, 1746 Skjeberg.


Tittel/beskrivelse/pris:

Folketellingen Skjeberg 1801 - kr 150,-

Folketellingen Skjeberg 1865 - kr 200,-

Folketellingen Skjeberg 1875 - kr 200,-

Folketellingen Skjeberg 1900 - kr 200,-