Aktuelt/Møter

AKTUELT - Se  mer ingående info ved å klikke på: Oppslagstavlen eller: Møtereferat.


 • Årsmøte
  Vi ønsker velkommen til årsmøte på HEIA
  Torsdag 14. mars kl. 18.30.
  Årsmøtet holdes etter historielagets lover.
  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret
  i hende senest 10 mars.
  Etter årsmøtet er det medlemsmøte


 • INVITASJON TIL HISTORISK MUSEUM 20 MARS 2024 -

  Påmelding senest 10 mars helst etter klokken 17.00 til:
  Leif Digre på telefon 92 63 10 49, eller epost: leif@digre.com


 • REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 08/02-2024


 • Torsdag 18. April 2024 kl. 18:00-20:00. Inviteres det til: Torsdags kveld på museet - Vandring på Kongsten fort, med Tor Ulsnæs. Arrangør: Østfoldmuseene


 • Vi har nå fått nytt MAGNUS 2023 og KALENDER FOR 2024. Disse er nå tilsalgs for kr. 100,- pr., stk. LØP OG KJØP!


 • Se: Referat fra medlemsmøte i laget 09.11.2023!

  Se også møtereferat!


 • REFERAT FRA TUR TIL FREIA 31.10.2023!


 • REFERAT FRA TUR PÅ DALSLAND KANAL 12/06-2023!


 • Oversikt av: Lokalhistorisk litteratur med mer du kan få kjøpt på historielaget!